ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะข้อมูลในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,12:44  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,12:40  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..