ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสามขัยอุดมวิทย์ เปิดเรียน on site 100% ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคไรนา COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,22:39   อ่าน 144 ครั้ง