ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบปัญหาและสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,10:47   อ่าน 52 ครั้ง