ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-แสดเกมส์ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ ให้รอบด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สำเร็จด้วยดี
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,12:00   อ่าน 150 ครั้ง