ภาพกิจกรรม
ึึ7 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจตามจุดเน้น Kalasin 1 Model ปีงบประมาณ2564 โดย ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ อำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุื
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,11:20   อ่าน 57 ครั้ง