ภาพกิจกรรม
27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรียากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่1/2563
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,10:48   อ่าน 67 ครั้ง