รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
เลขที่ 121 หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ   ตำบลหนองช้าง  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 043-818048 เบอร์แฟกส์ 043-818048
Email : udomwitone@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :