ผู้บริหาร

นายนิคม ชากัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจ้ในการเข้ารับบริการ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/11/2019
ปรับปรุง 14/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 189894
Page Views 214225
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
3 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
6 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
9 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
11 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
17 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
22 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
24 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
30 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
32 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
33 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
34 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
35 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
36 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
38 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
39 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
71 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
74 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
80 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
83 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
92 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
97 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ -
102 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
106 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
116 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0872161861
120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
124 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
128 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0956699239
129 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
130 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
134 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
137 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
143 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
145 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
154 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
168 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
183 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
188 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
191 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
192 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
198 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
201 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0954177179
207 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
211 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์