ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 66
ผลคะแนนสอบโอเน็ต ระดับที่ 1 กลุ่มเครือข่ายสามชัย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ประจำปีการศึกษษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
สอบ NT วันที่. 15 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
สอบ RT วันที่ 2 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 อบรมสร้างความรู้ ครูสู่นักออกแบบ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามขัยอุดมวิทย์. 18/10/2563
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
แจ้งการปิดเรียนตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระบบ on-site
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ประกาศสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
17 มิถุนายน 2563 เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ประชุมและรับเงินค่าเครื่อง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
18/5/2563 นักเรียนเรียนรู้ทางไดลผ่านดาวเทียม DLTV Lean Form Homeเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่องท
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
กลุ่มเครือข่ายสามชัย ได้จัดทำกีฬากลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม 25
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62