ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2564
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
17 มิถุนายน 2563 เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ประชุมและรับเงินค่าเครื่อง
18/5/2563 นักเรียนเรียนรู้ทางไดลผ่านดาวเทียม DLTV Lean Form Homeเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่องท
กลุ่มเครือข่ายสามชัย ได้จัดทำกีฬากลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม 25
คำสั่งโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภา
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ